Skip to the main content

Mijn account

Vakjargon voor de binnenscheepvaart

Vakjargon voor de binnenscheepvaart

Inland Shipping, Maritime & Technology
ISBN 978-94-9208-341-8

 25,00

Dit Vakjargon is opnieuw samengesteld om een bijdrage te leveren aan de verhoging van de veiligheid voor schippers op de Europese binnenwateren, bij de kustvaart en op zee.

Maar ook de recreatieschipper kan veel plezier hebben van dit boekje. Steeds vaker worden internationale tochten gemaakt, waarbij de kennis van vaktermen in de verschillende talen goed van pas kan komen.

Bij de communicatie tussen vaarweggebruikers, verkeersleiders, dienstvaartuigen en verkeersposten kan het gebruik van dit boek een handig hulpmiddel zijn. Dit geldt ook voor de gesprekken onderling tussen schippers in de binnen-, plezier- of zeevaart.

Het is de bedoeling van de samensteller dat door het voortdurend gebruik van de opgenomen woorden, zinnen en uitdrukkingen een herkenbaarder gebruik van de vaktaal ontstaat. Hierdoor zal de veiligheid aan boord en op het water voor alle partijen verbeterd worden.

Het Vakjargon is gebaseerd op de Nederlandse taal. De Engelse, Duitse en Franse vertalingen zijn samengevoegd op één pagina.