Skip to the main content

Mijn account

Ship Manoeuvring

Auteur Sjoerd Groenhuis (master marine ocean going, MSc) begon zijn carrière als nautisch officier bij de koopvaardij op stukgoederen- en olietankers. Hij behaalde een universitair diploma in zeemanschap en wiskunde.

Ship Manoeuvring

Sjoerd Groenhuis
Maritime & Technology
ISBN 978-94-92083-21-0

 46,50

Ship Manoeuvring
Inkijkvoorbeeld

Ship Manoeuvring 

Manoeuvreren is een zaak van veel doen: door ervaring zullen – soms zeer complexe – manoeuvres steeds soepeler verlopen. Dit neemt niet weg dat aan de vele handelingen theoretische kennis ten grondslag ligt. Kennis van krachtenleer, hydrodynamica of regelgeving zijn onontbeerlijk voor iedere zeevarende die manoeuvres moet uitvoeren. “Ship Manoeuvring” biedt deze theorie, maar weet deze te koppelen aan de dagelijkse praktijk: zo komen ankeren, sleepbootassistentie of passage van schepen uitgebreid aan bod. Ook worden reisvoorbereiding of het varen in verkeersscheidingsstelsels – in begrijpelijke taal – behandeld en is de tekst gelardeerd met vakjargon en vele illustraties.