Skip to the main content

Mijn account

Rijnvaart Politiereglement

Besluit van 15 september 1994, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van het Reglement van politie voor de Rijnvaart (Besluit Rijnvaart politiereglement 1995, Stb. 1994, 770)

Rijnvaart Politiereglement

Wetgeving RPR
Inland Shipping, Maritime & Technology
ISBN 978-94-9208-337-1

 19,50

Rijnvaart Politiereglement
Inkijkvoorbeeld

Geheel bijgewerkte RPR (februari 2022). Het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) bevat de verkeersregels voor de Nederlandse Rijn van Bazel tot en met de open zee.  De Lek en de Waal worden beschouwd deel uit te maken van de Rijn. Het reglement is gebaseerd op de Herziene Rijnvaartakte. De politievoorschriften voor de scheepvaart worden opgesteld door het Comité Politiereglement (RP) van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de CCR.