Skip to the main content

Mijn account

Hulpwerktuigen

Jan Kooijman heeft jaren gewerkt als scheepswerktuigkundige en is actief als gastdocent bij de STC Group.

Hulpwerktuigen

Jan Kooijman
Maritime & Technology
ISBN 978-94-92083-203

 64,00

Hulpwerktuigen
Inkijkvoorbeeld

Hulpwerktuigen

Sinds de introductie van Hulpwerktuigen in 1994 heeft dit boek een onmisbare plaats verworven in het maritieme onderwijs. STC Publishing presenteert nu deze herziening die weer geheel recht doet aan de huidige stand der techniek en is bijgewerkt tot aan het niveau van de laatste internationale opleidingseisen.

De werking van een breed scala aan hulpinstallaties wordt in deze uitgave op heldere wijze beschreven en is rijkelijk voorzien van vele schema’s en duidelijke tekeningen. Hulpwerktuigen zoals pompen, separatoren, ketels, warmtewisselaars, ballastwater- en drinkwaterinstallaties komen uitgebreid aan de orde. Ook is er uitgebreid aandacht voor de theorie waar het gaat om de elementaire leerstof zoals druk, rendement, hydrauliek, pneumatiek en leidingsystemen.

Op veler verzoek hebben wij ter ondersteuning van het theoretisch materiaal extra theorievragen en vraagstukken ontwikkeld waarmee de student zijn kennis over hulpwerktuigen kan toetsen. Deze vragen zijn eenvoudig, als PDF, te downloaden via bijgaande links.

HWT Vragen deel 1

HWT Vragen deel 2

HWT Vragen deel 3