Skip to the main content

Mijn account

Binnenvaart Politiereglement

Besluit van 26 oktober 1983 (Stb. 1983, 682) tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan. (Vaststellingsbesluit Binnenvaart politiereglement).

Binnenvaart Politiereglement

Wetgeving BPR
Inland Shipping, Maritime & Technology
ISBN 978-94-9208-338-8

 17,50

Binnenvaart Politiereglement
Inkijkvoorbeeld

Geheel bijgewerkte BPR. Het BPR is geldig op alle binnenwateren in Nederland, met een aantal uitzonderingen, zoals de Rijn en de Westerschelde. Compleet met optische tekens, verkeerstekens in kleur.