Skip to the main content

Mijn account

Marcom-B GMDSS

Ineke Greveling-de Vries is jaren radio-officier ter koopvaardij is geweest. Daarna heeft ze haar navigatiebevoegdheid behaald voor de zeevaart en gevaren als stuurman op zeeschepen. Het varen zit in haar bloed, ze stamt af van een binnenvaartfamilie en een zeevaartfamilie.

Marcom-B GMDSS

Ineke Greveling-de Vries
Maritime & Technology
ISBN 978-94-92083-043

 35,00

Marcom B GMDSS
Inkijkvoorbeeld

Beperkte Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-B GMDSS)

Marcom-B GMDSS behandelt alle stof die nodig is voor deel II van het Marcom-B examen. Het beschrijft uitbreid de uitgangspunten van het GMDSS en welke eisen worden gesteld aan de radio-communicatieapparatuur. Ook worden de procedures met betrekking tot de DSC behandeld, het Inmarsat-systeem en het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. Ten slotte komen de verschillende verplichtingen die er aan boord zijn met betrekking tot maritieme communicatie aan bod. Hiermee is Marcom-B GMDSS een praktische leidraad voor de maritieme communicatie voor de zeevaart, waterbouw, binnenvaart en zeevisvaart. Daarnaast is het boek ook van grote waarde voor de zeil- en recreatievaart.

Marcom-B GMDSS is geschreven door vakdocenten van de STC Group, een onderwijs- en kennisinstelling voor de scheepvaart, en is onder redactie van Ineke Greveling – de Vries tot stand gekomen.