Skip to the main content

Mijn account

Marcom-B Basis

Ineke Greveling-de Vries is jaren radio-officier ter koopvaardij is geweest. Daarna heeft ze haar navigatiebevoegdheid behaald voor de zeevaart en gevaren als stuurman op zeeschepen. Het varen zit in haar bloed, ze stamt af van een binnenvaartfamilie en een zeevaartfamilie.

Marcom-B Basis

Ineke Greveling-de Vries
Maritime & Technology
ISBN 978-94-92083-296

 23,00

Marcom B Basis
Inkijkvoorbeeld

Beperkte Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-B Basis)

Marcom-B Basis behandelt het basis-gedeelte van Marcom-B dat, samen met de Module GMDSS,  nodig is voor het Marcom-B. U krijgt inzicht in het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, internationale regelgeving, techniek en procedures van radiotelefonie. Daarnaast besteedt het boek specifiek aandacht aan nood-, spoed- en veiligheidsverkeer op de binnenwateren. Hiermee is Marcom-B Basis een praktische leidraad voor de maritieme communicatie voor de zeevaart, waterbouw, binnenvaart en zeevisvaart. Daarnaast is het boek ook van grote waarde voor de zeil- en recreatievaart.

Marcom-B Basis is geschreven door vakdocenten van de STC-Group, een onderwijs- en kennisinstelling voor de scheepvaart, en is onder redactie van Ineke Greveling – de Vries tot stand gekomen.

Gerelateerde cursus titel