Skip to the main content

Mijn account

Marcom-A

Ineke Greveling-de Vries is jaren radio-officier ter koopvaardij is geweest. Daarna heeft ze haar navigatiebevoegdheid behaald voor de zeevaart en gevaren als stuurman op zeeschepen. Het varen zit in haar bloed, ze stamt af van een binnenvaartfamilie en een zeevaartfamilie.

Marcom-A

Ineke Greveling-de Vries
Maritime & Technology
ISBN 978-94-92083-00-5

 37,50

Marcom A
Inkijkvoorbeeld

Marcom-A

Marcom-A is een zeer compleet en geïllustreerd boek over uiteenlopende aspecten van Maritieme Radiocommunicatie volgens het GMDSS. Niet alleen gaan de auteurs in op het belang zelf van correcte maritieme communicatie, ook regelgeving, techniek of financiële aspecten komen uitgebreid aan de orde. Tevens komen vele praktische zaken aan bod, zoals de eigenschappen, de mogelijkheden en het gebruik van radiocommunicatiesystemen, de procedures bij nood-, spoed- en veiligheidsverkeer en verschillende satellietsystemen. Hiermee is Marcom-A een belangrijke leidraad voor degene die in het bezit moeten zijn van het certificaat Marcom-A, zowel voor de zeevaart, waterbouw en zeevisvaart alsmede de recreatievaart.

De inhoud van het boek sluit volledig aan bij de eisen zoals die gesteld worden door het Agentschap Telecom voor Algemeen Certificaat Maritieme Radiocommunicatie.

Marcom-A is geschreven door vakdocenten van de STC Group, een onderwijs- en kennisinstelling voor de scheepvaart en is onder redactie van Ineke Greveling – de Vries tot stand gekomen.