Skip to the main content

Mijn account

Voortstuwingsinstallaties

Jan Kooijman heeft jaren gewerkt als scheepswerktuigkundige en is actief als gastdocent bij de STC Group.

Voortstuwingsinstallaties

Jan Kooijman
Maritime & Technology
ISBN 978-94-92083-28-9

 65,00

Voortstuwingsinstallaties
Inkijkvoorbeeld

 Al vele jaren wordt het boek Voortstuwingsinstallaties gebruikt, door vele studenten in het zeevaartonderwijs. Om tegemoet te komen aan de eisen en wensen van docenten en studenten van nú, heeft STC Publishing het initiatief genomen het boek geheel inhoudelijk te herzien zodat het weer recht doet aan de huidige stand van de techniek, waardoor het weer volledig aansluit bij de onderwijseisen van deze tijd. 

 De werking en constructie  van twee- en vierslagmotoren, maar natuurlijk ook brandstoffen en voortstuwingssystemen worden op heldere wijze beschreven. Ook is er aandacht voor scheepsschroeven, bunkeren, het milieu en wettelijke bepalingen. Het boek is rijkelijk voorzien van vele schema’s en duidelijke tekeningen. Met de samenstelling van deze uitgave is ook rekening gehouden met de nieuwste opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in het internationale STCW–verdrag.    

 De herziening stond onder redactie van Jan Kooijman, werktuigkundige en jarenlang docent bij de STC Group. Hij heeft samen met een aantal docenten van diverse zeevaartscholen en deskundigen uit de praktijk een standaardwerk neergezet dat weer jaren mee kan.