Skip to the main content

Mijn account

Towing Manual

Jan ter Haar begon zijn zeevarende carrière als dekofficier in de koopvaardij. Later stapte hij over naar het slepen en salven van de oceaan, waar hij voer als hoofdofficier en kapitein op zeesleepboten. Daarnaast werkt hij als consultant en gastdocent bij de STC Group in Rotterdam.

Towing Manual

Jan ter Haar
Maritime & Technology
ISBN 978-90-810900-2-5

42,00

Towing Manual
Inkijkvoorbeeld

The Towing Manual

Towing Manual presenteert technische kwesties en richtlijnen, gebaseerd op veertig jaar ervaring, op de prachtige kunst van het verzenden.
De inhoud van het boek is opgebouwd in verschillende fasen: eerst wordt er een algemene beoordeling gegeven, waarna na de oceangoing sleepboot per sectie grondig wordt besproken. Bovendien wordt, als papieren oefening, een feitelijk vertrek naar zee en verder weg van de haven van Rotterdam in verschillende stadia uitgelegd. Nieuwe ontwikkelingen in het veld worden gepresenteerd in verschillende afzonderlijke hoofdstukken. Deze ontwikkelingen zijn interessant en innovatief voor de branche en voor de uitvoering van werkzaamheden aan boord, niet alleen vanuit een economisch oogpunt maar ook vanuit een oogpunt van veiligheid.

In het hele boek wordt een link gelegd met berging en de offshore-wereld. De nadruk blijft echter liggen op het slepen door de oceaan. Daarnaast is een hoofdstuk opgenomen over ITB’s en ATB’s, aangezien de auteur deze beschouwt als zeer zuinige transportmiddelen.

Als zeeman zelf, registreert de auteur vrijelijk zijn mening over de scheepvaartsector, hun instellingen en de algemene voorschriften, zoals hij nodig acht.
Hoewel het handboek voornamelijk is geschreven voor studenten aan nautische hogescholen, is het ook van groot belang voor de grote familie van sleepbootliefhebbers.