Skip to the main content

Mijn account

Stabiliteit van schepen

Kees Metzlar heeft de zeevaartschool op Terschelling gedaan en voer vervolgens 13 jaren als stuurman bij de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij. Hierna werd hij docent Zeemanschap aan de toenmalige Visserijschool te IJmuiden en richtte hij zich meer op de theorie achter de praktijk. Al snel nam hij het initiatief om een boek te schrijven over de stabiliteit van schepen om zo de theorie en de dagelijkse praktijk - vaak een gevoelskwestie! - dichter bij elkaar te brengen.

Stabiliteit van schepen

Kees Metzlar
Maritime & Technology
ISBN 978-94-92083-16-6

 37,00

Stabiliteit van schepen
Inkijkvoorbeeld

Stabiliteit van schepen

Een kleine kracht van buitenaf is al voldoende om een schip uit haar evenwicht te brengen met uiteindelijk kapseizen tot gevolg. Voor een veilige vaart dienen zeevarenden daarom rekening te houden met vele factoren. Wat betekent bijvoorbeeld het overpompen van een bepaalde hoeveelheid water of olie van de ene naar de andere tank? Of wat is de invloed van de wind op de stabiliteit?

In dit boek komen belangrijke begrippen aan de orde zoals vrijboord en uitwatering, zwaartepunt, evenwichtstoestanden, stabiliteitskrommen en trimcorrectie. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de slingerproef en de invloed van een vrij vloeistofoppervlak op de stabiliteit en berekening van het windmoment. Ook komen meer specifieke onderwerpen aan bod over de scheepsstabiliteit bij het dokken en aan de grond lopen.

Omdat er nogal wat inzicht wordt gevraagd, is de tekst rijk geïllustreerd met duidelijke rekenvoorbeelden en tekeningen. Het werken met tabellen is een prima hulpmiddel om deze vraagstukken op te lossen. Het bedrijf Wagenborg Shipping BV heeft daarvoor welwillend de stabiliteitsgegevens van de Atlanticborg beschikbaar gesteld