Skip to the main content

Mijn account

Exact op Zee, wis- en natuurkunde in de maritieme praktijk

Annemarie Volkers is docent wis- en natuurkunde aan het Scheepvaart en Transport College te Rotterdam.

Exact op Zee, wis- en natuurkunde in de maritieme praktijk

Annemarie Volkers
Maritime & Technology
ISBN 978-94-92083-197

 30,00

Exact op zee
Inkijkvoorbeeld

Exact op Zee, wis- en natuurkunde in de maritieme praktijk

Kennis van natuurkunde en wiskunde is onontbeerlijk bij de behandeling van complexe maritieme onderwerpen zoals stabiliteit, beladen of manoeuvreren. Echter, het standaard onderwijs in de exacte vakken sluit vaak niet aan bij deze maritieme praktijk.

Exact op zee, wis- en natuurkunde in de maritieme praktijk  behandelt op instapniveau de wiskunde en natuurkunde die nodig is in het maritieme onderwijs en sluit aan bij de belevingswereld van de beginnende zeevaartstudent. Het bevat vele voorbeelden en onderwerpen waarmee de zeevarende te maken krijgt zoals stabiliteit van het schip, reisvoorbereiding, navigatie, motorvermogen en rendement

De hoofdstukken bevatten theoretische basisstof, inclusief formules, maar ook uitleg met diverse voorbeelden van de toepassing van de verschillende principes en wetten in de zeevaart. Daarnaast staan in het boek vele vragen en antwoorden.

Gerelateerde cursus titel