Skip to the main content

Mijn account

Baggerwerktuigen

Eelco Muns heeft jaren gewerkt in de baggerindustrie (Baggerbedrijf De Boer en Van Oord) en maakte in 2010 de overstap naar het maritiem onderwijs. Hij werkt nu als teamleider en docent aan het Scheepvaart en Transport College, bij de sector Waterbouw.

Baggerwerktuigen

Eelco Muns
Maritime & Technology
ISBN 978-94-92083-074

 37,00

Baggerwerktuigen
Inkijkvoorbeeld

Nederland staat bekend om de strijd tegen het water. Die strijd en het inrichten van ons land zijn nooit klaar en bedreigingen weten we om te zetten in kansen: van staaltjes Hollands glorie zoals de Afsluitdijk en Oosterscheldekering tot aan Maasvlakte I en II. En wat te denken van de Zandmotor voor de kust bij Kijkduin of de nieuwste Waddeneilanden in de Markerwaard? Ook internationaal vindt er veel waterbouw plaats, van de aanleg van windmolenparken op zee tot het wereldbekende Palm Jumeirah voor de kust bij Dubai. Het zijn niet alleen deze megaprojecten die er toe doen. Ook het kleinere werk  zoals het uitbaggeren van vaarwegen, aanleggen van sloten en verhogen van dijken zijn nodig; om te wonen, leven en werken.

ECDIS Basics

Boeken
 47,96

Hulpwerktuigen

Boeken
 61,00